Če ukaz vaše vesti pride v spor z ukazom predstojnika, morate ubogati svojo vest.

Tomaž Akvinski

Naročilo posameznega izvoda revije Vzgoja

Naročilo posameznih izvodov revije Vzgoja

Podatki o naročniku