Besede so kot čebele: pikajo in prinašajo med.

švicarski pregovor

SIESC

SIESC je Evropsko združenje krščanskih učiteljev. Ustanovljen je bil leta 1954 kot Mednarodni sekretariat srednješolskih katoliških učiteljev. Pospešuje mednarodno sodelovanje med pedagogi kot posamezniki in institucijami, ki jih zanimajo vprašanja vzgoje in izobraževanja. Vzpodbuja poznavanje evropskih dežel, predvsem njihove kulturne in naravne dediščine. Poleg drugih aktivnosti organizira permanentno strokovno izobraževanje pedagogov. Izobraževanje poteka v obliki enotedenskega kongresa, ki ga vsako leto organizira posamezna država članica zveze.

SIESC od leta 1955 povezuje nacionalne zveze krščanskih učiteljev, da bi sodelovali pri zagotavljanju miru v Evropi. Osnovni cilj združenja je pospeševanje sodelovanja in izmenjave izkušenj ter medsebojne podpore pri iskanju načinov, kako biti kristjan in učitelj vsak v svoji domovini, z njej lastno zgodovino. Do leta 1990 so se SIESC-u pridružila združenja iz Avstrije, Belgije, Luxemburga, Francije, Italije, Nemčije,  Nizozemske in Španije. V zadnjem desetletju prejšnjega stoletja so z združenjem pričele sodelovati tudi številne države iz bivših komunističnih dežel. Slovenci smo kot prvi med njimi postali polnopravni člani. Sledili so nam Hrvati in Romuni. SIESC tesno sodeluje tudi s poljskimi in slovaškimi pedagogi.

Leta 2006 so na srečanju SIESC (Secretariat International des Enseignants Secondaires Catholiques) besedo 'katoliških' zamenjali s 'krščanskih'. Temu nazivu pa so dodali po posameznih državah različne kratice. Za Slovenijo je EFKP (Evropska federacija krščanskih pedagogov). SIESC sodeluje z Mednarodnim gibanjem krščanskih intelektualcev (MIIC – Mouvement International des Intelletuels Chrétiens). SIESC izdaja tudi časopis SIESC - Today, ki izide nekajkrat letno. V angleški verziji ga lahko dobite na sedežu DKPS.

Mednarodna spletna stran SIESC-a: http://www.siesc.eu/en

__________________________________

68. mednarodni kongres SIESC bo letos v Sloveniji, točneje 24. 7. 2024–29./30. 7. 2024 v Vipavi. Tu dobite več informacij.

68th International Congress of SIESC will take place in Slovenia this year, specifically from July 24, 2024, to July 29/30, 2024, in Vipava. Here you can find more information.

__________________________________

Nekaj prejšnjih srečanj SIESC:

24. do 29. julij 2023, Sätila, Švedska. NaslovPravica otrok  do duhovnega razvoja. Več o letošnjem srečanju si preberite na povezavi.

23. do 29 julij 2022, Albanija, Tirana. Naslov: Brez spomina ni poti naprej. Prispevek in fotografije o letošnjem srečanju so dostopne tu.

22. do 27./28. julij 2019 v Tinjah na Koroškem. Naslov srečanja: Prispevek šol k integraciji s pomočjo preudarne inkluzije. Prispevekl o srečanju je dostopen tu.

24. do 30. julij 2018 v kraju Trier (Nemčija). Naslov srečanja: Svoboda in odgovornost.

Zadnje letno srečanje v Sloveniji je bilo v Kranju med 23. in 28. julijem 2014 z naslovom Umetnost, duhovnost in vzgoja. Poročilo o kongresu najdete tukaj, lahko pa naročite tudi zbornik, v katerem so zbrani članki predavanj.

2000 (v Ljubljani) in 2004 (v Mariboru). Več o obeh srečanjih si lahko preberete na povezavi.