Česa bi se lotili, če bi vedeli, da vam ne more spodleteti?

Robert Schuller

Slomškova priznanja

Po 16 letih organiziranega delovanja društva, leta 2005, smo udejanili misel, da izkažemo pozornost in priznanje članom, ki s svojim delovanjem določajo utrip skupnosti in so nekakšen svetilnik nam vsem.

14. februarja 2005 je bila oblikovana komisija za priznanja pod okriljem upravnega odbora društva. Ta je pripravila pravilnik o Slomškovih priznanjih, ki so bila delno spremenjena v letu 2011. Priznanje društvo podeljuje praviloma članom društva ali skupinam, ki najmanj 5 let delujejo na vzgojno-izobraževalnem področju. Merila za dodelitev priznanja so zavzeto vzgajanje in poučevanje, pomemben prispevek k razvoju pedagoške teorije, razvijanje modelov dobre pedagoške prakse, načrtno posredovanje etičnih vrednot mladim, prispevek k strokovnemu razvoju in uveljavljanju društva in življenjsko delo.

Kandidate za priznanja lahko predlagajo najmanj trije člani društva, območne skupnosti društva, upravni odbor društva in strokovni svet društva, na osnovi razpisa, objavljenega v maju ali juniju na spletni strani društva, v tedniku Družina, v reviji Vzgoja, na Radiu Ognjišče, v reviji Naša kateheza.

Razpis za podelitev Slomškovih priznanj za leto 2020

Objavili smo razpis za podelitev Slomškovih priznanj za leto 2020. Najdete ga tukaj. Rok za oddajo predlogov je 18. junij 2020. Veseli bomo vašega predloga.