Družina je toliko bolj trdna in zdrava, kolikor so družinski člani sposobni uskladiti svoje družinske funkcije z danostmi drugih članov družine.

Elisabeth Lukas

Prijava na seminar

Izkustveno učenje in poučevanje

Pogledali bomo v svojo preteklost ter odkrivali, kaj nas je doslej najbolj zaznamovalo. Ključne dogodke bomo transformirali v izkušnje ter na tej podlagi prišli do resursov, ki nas hranijo in krepijo tako v življenju kot pri delu.

Namen in cilji:

Izkustveno učenje in poučevanje temelji na »delu na sebi«. Seminar je namenjen prepoznavanju in »branju« lastnih življenjskih »zgodb«, kjer se prepletajo sončne in senčne plati življenja in dela. Na podlagi izkustvene in smiselne predelave življenjskih zgodb bomo odkrivali resurse ter se učili, kako, s katerimi metodami in v katerih kontekstih jih lahko uporabimo pri pedagoškem delu.

Vsebina:

Pogledali bomo v svojo preteklost ter odkrivali, kaj nas je doslej najbolj zaznamovalo. Ključne dogodke bomo transformirali v izkušnje ter na tej podlagi prišli do resursov, ki nas hranijo in krepijo tako v življenju kot pri delu. Ob tem bomo odkrivali tudi kontekste in metodologijo, kdaj in kako lahko lastne izkušnje smiselno uporabljamo pri opravljanju pedagoškega poslanstva.

Način dela:

Delali bomo po metodah in principih geštalt pedagoškega celostnega učenja.

Trajanje seminarja: 20 ur (en vikend)

Ciljna skupina: Seminar je namenjen vsem pedagoškim delavcem (vzgojiteljem, učiteljem, profesorjem, razrednikom, šolskim svetovalnim delavcem, ravnateljem) in drugim, ki jih tema zanima (npr. katehetom itd.).

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Število udeležencev: do 30

Vodidr. Stanko Gerjolj

Izvedbi:

Ljubljana, 16.-18. 10. 2015 (pet. 16.00-21.00, sob. 9.00-17.00, ned. 9.00-14.00)

  • Prijave: do 7. 10. 2015 oz. do zapolnitve mest

Ljubljana, 8.-10. 4. 2016 (pet. 16.00-21.00, sob. 9.00-17.00, ned. 9.00-14.00)

  • Prijave: do 30. 3. 2016 oz. do zapolnitve mest

Cena: za samoplačnike 135,00 EUR, za prijavo preko ustanove 150,00 EUR

Izkustveno učenje in poučevanje