Če ukaz vaše vesti pride v spor z ukazom predstojnika, morate ubogati svojo vest.

Tomaž Akvinski

Prijava na seminar Nevrotaktilna integracija refleksov MNRI®, 26. in 27. maj 2023

Prijava na seminar Nevrotaktilna integracija refleksov