Če si ljubezen, si eno veliko srce, si nekdo, ki prinaša iskrenost, toplino, smeh, mir, spoštovanje, pozornost, svobodo, življenje …

Erika Ašič

Moteči, nevidni in travmatizirani učenci

Kar učenec prinaša s seboj v svojem intimnem psihološkem svetu, pomembno vpliva na odnos z ostalimi učenci in učitelji. Odgovornost za odnos pa je vselej na strani odraslega/učitelja, s tem pa tudi iskanje načinov, ki bodo otroka opolnomočili, da bo kljub slabim izkušnjam uspel napredovati v srečnejšega posameznika.

Vsebina seminarja:

 • Razvojne posebnosti otroka
 • Otrok v stiski
 • Oblikovanje kakovostnega stika
 • Prekinitve kontakta, prisebnost, prisotnost
 • Med vzrokom in posledico nemirnih otrok
 • Senčni otroci
 • Podpora strokovnim delavcem
 • Viri notranje moči

Program:

A) Razred v luči teorije polja, vloga in avtoriteta učitelja. Otrok v stiski: izvori motečega vedenja glede na motnjo, reakcije učencev, odzivi učiteljev, delo z motečimi, pozornost na 'nevidne' učence.

B) Travma in posledice travmatskih izkušenj: fizični, čustveni, socialno-vedenjski znaki.

C) Veščine vzpostavljanja kakovostnega stika v odnosih, poznavanje prekinitev kontakta ter: pristnost, spoštovanje, prisotnost, empatija v odnosu, monološki, dialoški dialog.

Č) Ključi do sprememb, tri oblike meja, ki jih moramo upoštevati v odnosu z drugim. Veščine postavljanja meja pri delu z otroki.

D) Tehnike reševanja problemov in samorefleksija strokovnega delavca

Trajanje seminarja: 8 ur 

Za zaključene skupine (npr. šolske zbornice) dolžino in potek seminarja prilagodimo željam naročnika.

Ciljna skupina: Seminar je namenjen vsem pedagoškim delavcem (profesorjem, razrednikom, šolskim svetovalnim delavcem, ravnateljem).

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

VodiJulija Pelc

Izvedba: Ljubljana, 21. 10. 2023, prijave do: 13. 10. 2023

Število udeležencev: 30

Cena 80,00 €

V primeru odjave zaračunamo stroške obdelave v procentni vrednosti seminarja: 3 do 6 dni prej - 20%, 1 do 2 dni prej - 50%, na dan seminarja oz. brez vnaprejšnje odjave - 100%.

Za pridobitev potrdila, ki ga lahko uveljavljate kot strokovni pedagoški delavci, svetujemo, da se na seminar prijavite preko sistema Katis, ki omogoča najenostavnejšo pot do pridobitve potrdila.

Prijava na seminar: Moteči, nevidni in travmatizirani učenci

Prijava seminarji

Vtisi udeležencev preteklih seminarjev

Seminar Moteči, nevidni in travmatizirani učenci, 3. 12. 2023

V soboto 3. decembra 2022 smo imeli seminar Moteči, nevidni in travmatizirani učenci, ki ga je vodila ga. Julija Pelc. Na seminarju je bilo 15 udeležencev. Lepo je, ko lahko po dolgem času izpeljemo seminar v živo.

Udeleženci so bili s seminarjem zelo zadovoljni, kaj so o seminarju zapisali, pa si lahko preberete spodaj. 

 

 • Izvajalka je odlična, vsebina je zelo pomembna.
 • Všeč mi je bilo kako prepoznati vrste nemirnosti ter kako se spopadati s takim motenjem.
 • Všeč mi je bilo iskanje rešitev skozi konkretne primere.
 • Vsebine so razumljive in strokovno predstavljene. Dobili smo možnost predelati osebne primere iz prakse. Seminar priporočam.
 • Seminar ponuja znanja o delovanju človeka, vsebine za razmislek in širitev obzorij.
 • Všeč mi je bilo ozaveščanje o pomembnosti osebne resti/razvoju, o širšem razumevanju delovanja človeka, njegovega sveta za podporo učencem v razredu.
 • Vse je bilo odlično.
 • Seminar priporočam, saj spodbuja sodelovanje, ponuja celostno poglobljeno spoznavanje dejavnikov.
 • Včeč mi je bila strokovnost izvajalke. Pomen odnosa.
 • Lepo in dragoceno je slišati pedagoške izkušnje drugih udeležencev izobraževanja, dragoceno in lepo je videti novosti in zanimivosti video materilalov ter poslušati strokovno predavanje v tako zgodovinskih prostorih.
 • Seminar je zelo široko zastavljen, ker vzpodbuja tudi samorefleksijo in  ne nudi (le) instant rešitev.

 

Uspešno izveden spletni (ZOOM) seminar, 29. 1. 2022

Kaj menijo udeležencI?

 • Nujna osnova - za vse vpletene v šolstvu.
 • Zanimiva in krasna predavateljica ter tema izobraževanja.
 • Strokovno in občuteno predstavljena vsebina, veliko priporočil, nasvetov.
 • Predstavljeno na razumljiv način, aktualna problematika.
 • Osredotočenost na čustva, odnose, to kar je bistveno v komunikaciji z učenci.
 • Tema, ki je zelo pomembna in bi moral vsak slišati.
 • Seminar je zelo zanimiv in ponudi zelo veliko tako za osebno rast kot tudi delo v pedagoškem poklicu.
 • Priporočila bi ga predvsem mlajšemu sodelavcu/sodelavki. Učitelji, ki z učenci preživijo vsak dan celo dopoldne imajo veliko moč in odgovornost, da prepoznajo stiske otrok na podlagi njihovega vedenja. Ta seminar bi jim pri tem pomagal.
 • Ker so pridobljena znanja dovolj strokovna in podkrepljena s praktičnimi primeri. 
 • Seminar priporočam, ker je izkustveno naravnan in podkrepljen s prakso.
 • Vsebina je zelo uporabna in potrebna za vsakega delavca z otroki in mladostniki.
 • Kvalitetno in strokovno pripravljen.
 • Ker je bil strokovno bogat, predavateljica pa je predavala s toplino.

23. 1. 2021 smo izvedli seminar Moteči, nevidni in travmatizirani učenci. Poglejte zakaj udeleženci priporočajo seminar vsem strokovnim delavcem:

 • Ker na seminarju dobiš znanje in praktične napotke. 
 • Ker je velik doprinos k razmišljanju o ravnanju in delovanju na osebnem življenju kot v praksi. 
 • Zelo strokovno in odlično izvedeno predavanje. Vsekakor tema, ki je zelo aktualna za vse delavce v vzgoji in izobraževanju ter vse tiste, ki se ukvarjajo z otroki. 
 • Zanimiv seminar s polno konkretnimi primeri.
 • Sproščena razlaga "težke" teme, podkrepljene s primeri
 • Ker so čustva del našega vsakdanjega življenja. Razumevanje, prepoznavanje in ravnanje z njimi pa nam pomagajo pri ravnanju v različnih situqcijah.
 • Pridobitev novih znanj in pristopov
 • Da se opolnomočimo pri svojem delu, in da bo na konkretnih primerih, zgledih prikazane različne situacije in napotki.
 • Ker so bili primeri iz prakse zelo nazorno prikazani, razloženi.
 • Ker je seminar zanimiv, odpira aktualne teme, ki se tičejo vseh nas.
 • Odlična organizacija, strokovnost predavateljice, možnost aktivnega sodelovanja.
 • Odlična predavateljica, vedno aktualna tema in uporabni nasveti.
 • Nova obzorja - nov pogled
 • Zaradi koristnih informacij, ki smo jih dobili.
 • Zaradi kvalitete vsebine ter podajanja informacij.
 • Ker  je bil seminar zelo zanimiv, vsebinsko bogat, koristen za vsakodnevno delo v šoli.
 • Pridobila sem veliko novega znanja, všeč mi je bila tudi izkustvena naravnanost seminarja, kljub temu da je potekal preko Zooma. Hkrati se počutim bolj opolnomočeno za svoje delo.
 • Ker je Julija Pelc neverjetna predavateljica, z ogromno znanja in širine in neverjetno energijo in umirjenostjo. 
 • Znanje povezano s tematiko nasilja, zlorab, samomorov ... je pomembno znanje za vse, ki delamo z otroki.
 • Zanimivo predvsem za sodelavce, ki delajo v razredu.
 • Zaradi pridobljenih praktičnih nasvetov.