Če si ljubezen, si eno veliko srce, si nekdo, ki prinaša iskrenost, toplino, smeh, mir, spoštovanje, pozornost, svobodo, življenje …

Erika Ašič

Moteči, nevidni in travmatizirani učenci

Kar učenec prinaša s seboj v svojem intimnem psihološkem svetu, pomembno vpliva na odnos z ostalimi učenci in učitelji. Odgovornost za odnos pa je vselej na strani odraslega/učitelja, s tem pa tudi iskanje načinov, ki bodo otroka opolnomočili, da bo kljub slabim izkušnjam uspel napredovati v srečnejšega posameznika.

Vsebina seminarja:

 • Razvojne posebnosti otroka
 • Otrok v stiski
 • Oblikovanje kakovostnega stika
 • Prekinitve kontakta, prisebnost, prisotnost
 • Med vzrokom in posledico nemirnih otrok
 • Senčni otroci
 • Podpora strokovnim delavcem
 • Viri notranje moči

Program:

A) Razred v luči teorije polja, vloga in avtoriteta učitelja. Otrok v stiski: izvori motečega vedenja glede na motnjo, reakcije učencev, odzivi učiteljev, delo z motečimi, pozornost na 'nevidne' učence.

B) Travma in posledice travmatskih izkušenj: fizični, čustveni, socialno-vedenjski znaki.

C) Veščine vzpostavljanja kakovostnega stika v odnosih, poznavanje prekinitev kontakta ter: pristnost, spoštovanje, prisotnost, empatija v odnosu, monološki, dialoški dialog.

Č) Ključi do sprememb, tri oblike meja, ki jih moramo upoštevati v odnosu z drugim. Veščine postavljanja meja pri delu z otroki.

D) Tehnike reševanja problemov in samorefleksija strokovnega delavca

Trajanje seminarja: 8 ur 

Za zaključene skupine (npr. šolske zbornice) dolžino in potek seminarja prilagodimo željam naročnika.

Ciljna skupina: Seminar je namenjen vsem pedagoškim delavcem (profesorjem, razrednikom, šolskim svetovalnim delavcem, ravnateljem).

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

VodiJulija Pelc

Izvedba: Ljubljana (v primeru zaostritev razmer preko spleta), 3. 12. 2022, prijave do: 25. 11. 2022

Število udeležencev: 30

Cena 75,00 € (cena za prijavljene preko sistema Katis - z dovoljenjem ravnatelja znaša 65,97 €).

V primeru odjave zaračunamo stroške obdelave v procentni vrednosti seminarja: 3 do 6 dni prej - 20%, 1 do 2 dni prej - 50%, na dan seminarja oz. brez vnaprejšnje odjave - 100%.

Za pridobitev potrdila, ki ga lahko uveljavljate kot strokovni pedagoški delavci, svetujemo, da se na seminar prijavite preko sistema Katis, ki omogoča najenostavnejšo pot do pridobitve potrdila.

Prijava na seminar: Moteči, nevidni in travmatizirani učenci

Prijava seminarji

Vtisi udeležencev preteklih seminarjev

Uspešno izveden spletni (ZOOM) seminar, 29. 1. 2022

Kaj menijo udeležencI?

 • Nujna osnova - za vse vpletene v šolstvu.
 • Zanimiva in krasna predavateljica ter tema izobraževanja.
 • Strokovno in občuteno predstavljena vsebina, veliko priporočil, nasvetov.
 • Predstavljeno na razumljiv način, aktualna problematika.
 • Osredotočenost na čustva, odnose, to kar je bistveno v komunikaciji z učenci.
 • Tema, ki je zelo pomembna in bi moral vsak slišati.
 • Seminar je zelo zanimiv in ponudi zelo veliko tako za osebno rast kot tudi delo v pedagoškem poklicu.
 • Priporočila bi ga predvsem mlajšemu sodelavcu/sodelavki. Učitelji, ki z učenci preživijo vsak dan celo dopoldne imajo veliko moč in odgovornost, da prepoznajo stiske otrok na podlagi njihovega vedenja. Ta seminar bi jim pri tem pomagal.
 • Ker so pridobljena znanja dovolj strokovna in podkrepljena s praktičnimi primeri. 
 • Seminar priporočam, ker je izkustveno naravnan in podkrepljen s prakso.
 • Vsebina je zelo uporabna in potrebna za vsakega delavca z otroki in mladostniki.
 • Kvalitetno in strokovno pripravljen.
 • Ker je bil strokovno bogat, predavateljica pa je predavala s toplino.

23. 1. 2021 smo izvedli seminar Moteči, nevidni in travmatizirani učenci. Poglejte zakaj udeleženci priporočajo seminar vsem strokovnim delavcem:

 
 • Ker na seminarju dobiš znanje in praktične napotke. 
 
 
 • Ker je velik doprinos k razmišljanju o ravnanju in delovanju na osebnem življenju kot v praksi. 
 
 
 • Zelo strokovno in odlično izvedeno predavanje. Vsekakor tema, ki je zelo aktualna za vse delavce v vzgoji in izobraževanju ter vse tiste, ki se ukvarjajo z otroki. 
 
 
 • Zanimiv seminar s polno konkretnimi primeri.
 
 
 • Sproščena razlaga "težke" teme, podkrepljene s primeri
 
 
 • Ker so čustva del našega vsakdanjega življenja. Razumevanje, prepoznavanje in ravnanje z njimi pa nam pomagajo pri ravnanju v različnih situqcijah.
 
 
 • Pridobitev novih znanj in pristopov
 
 
 • Da se opolnomočimo pri svojem delu, in da bo na konkretnih primerih, zgledih prikazane različne situacije in napotki.
 
 
 • Ker so bili primeri iz prakse zelo nazorno prikazani, razloženi.
 
 
 • Ker je seminar zanimiv, odpira aktualne teme, ki se tičejo vseh nas.
 
 
 • Odlična organizacija, strokovnost predavateljice, možnost aktivnega sodelovanja.
 
 
 • Odlična predavateljica, vedno aktualna tema in uporabni nasveti.
 
 
 • Nova obzorja - nov pogled
 
 
 • Zaradi koristnih informacij, ki smo jih dobili.
 
 
 • Zaradi kvalitete vsebine ter podajanja informacij.
 
 
 • Ker  je bil seminar zelo zanimiv, vsebinsko bogat, koristen za vsakodnevno delo v šoli.
 
 
 • Pridobila sem veliko novega znanja, všeč mi je bila tudi izkustvena naravnanost seminarja, kljub temu da je potekal preko Zooma. Hkrati se počutim bolj opolnomočeno za svoje delo.
 
 
 • Ker je Julija Pelc neverjetna predavateljica, z ogromno znanja in širine in neverjetno energijo in umirjenostjo. 
 
 
 • Znanje povezano s tematiko nasilja, zlorab, samomorov ... je pomembno znanje za vse, ki delamo z otroki.
 
 
 • Zanimivo predvsem za sodelavce, ki delajo v razredu.
 
 
 • Zaradi pridobljenih praktičnih nasvetov.