Če ukaz vaše vesti pride v spor z ukazom predstojnika, morate ubogati svojo vest.

Tomaž Akvinski

Prijava na seminar Nevrotaktilna integracija MNRI® 2. do 3. september 2022

Prijava na seminar Nevrotaktilna integracija refleksov