Človek s smislom za humor zna na prikupen način odstranjevati številne ovire svobodi in veselju.

Bernhard Häring

Šola za starše - Podprimo otroke

Šola za starše je namenjena vsem, ki bi radi slišali kaj o vzgoji, se o njej pogovarjali, morda razrešili kakšno vprašanje. S predavatelji bomo razmišljali o samospoštovanju otrok in mladostnikov, o njihovih stiskah, o stiskah staršev, o načrtovanju poteka dneva skupaj z otroki. Vodili jo bodo izkušeni strokovnjaki.

Predavatelji: dr. Silvo Šinkovec, Dragica Motik, Irma Veljić

Čas izvajanja: četrtki od 17:00 do 18:30

Kraj izvajanja: Ljubljana, Gornji trg (Rožna ulica 2)

Datumi izvajanja:

3. 10. 2019 - Kaj je v naši družini vredno (Dragica Motik)

Opis predavanja: 

Vrednotni sistem otroka se oblikuje najprej v družini, nato v vrtcu, šoli ter v širši družbeni skupnosti. Otroci potrebujejo zgled, ob katerem vrednote postopoma ponotranjajo. Kateri vrednostni sistem velja v vaši družini, kako te prvine starši prenašate na svoje otroke, kako si prizadevate,da bi otrok ponotranjil vaše družinske vrednote oz. po njih živel, kako ga na tej poti podpirate, ko v stiku s širšim socialnim okoljem pridejo te vrednote na preizkušnjo? O vsem tem se bomo pogovarjali na srečanju.

10. 10. 2019 - Čustvena zrelost (dr. Silvo Šinkovec)

Opis predavanja:

Čustva so pomemben sestavni del našega življenja. So vir pomembni informacij o tem, kako doživljamo svet okrog nas. Včasih jih razumemo, prav preberemo, včasih jih narobe preberemo, včasih jih močno čutimo, drugič se nam skrijejo. Če smo čustveno pismeni, lahko postanemo tudi čustveno zreli. Na srečanju se bomo pogovarjali o lastnostih čustveno zrele osebnosti. 

17. 10. 2019- Odgovornost staršev za celovit otrokov razvoj (Irma Veljić)

Opis predavanja: 

Razmišljanja ob ponujeni temi in vprašanju katere pomembne lastnosti naj otrok v družini pridobiva, razvija, jih živi, bomo poglabljali ob naslednjih izhodiščih:

 • opredelitev pojma vzgoja
 • trajanje in načini vzgojnega procesa od otrokovega rojstva dalje
 • vloga družinske dinamike na socialni, duševni, duhovni in telesni razvoj otroka in otrokovo varno območje
 • starševske vloge in njihov vpliv na otrokov razvoj in sobivanje
 • pogoji doseganja učinkovitih vzgojnih pristopov
 • poznavanje in uresničevanje otrokovih življenjsko pomembnih potreb
 • starševski zgled in oblikovanje vrednot ob posnemanju, prevzemanju in udejanjanju le-teh
 • vzgojna moč starševske avtoritete
 • vzgaja otrokove odgovornosti, vztrajnosti in njegove dolžnosti
 • avtorefleksija dosedanje vzgojne uspešnosti  ter novi izzivi za še spodbudnejše vzgojno  delovanje

24. 10. 2019- Vzgoja za odgovornost (dr. Silvo Šinkovec)

Opis predavanja: 

Kako v življenju ravnamo in kako do svojih odločitev pridemo kaže na moralno zrelost osebnosti. Pomembno je, katere so naše vrednote, kako so le te postavljene v naš motivacijski krog in kako se spopadamo s skušnjavami, ki jih življenje prinese. Vsak mlad človek se srečuje s pastmi življenja. Kako pride do svojih odločitev, kje najde moč, da je svojim odločitvam zvest, kaj lahko za to naredijo starši pri vzgoji svojih otrok? Na srečanju se bomo pogovarjali o tem, kako mlade opremiti z drobnimi večinami, da bodo odgovorne osebnosti, do sebe in drugih. 

7. 11. 2019 - Znamo otroku postavljati prave meje in z odgovornostjo reči NE? (Irma Veljić)

Opis predavanja: 

Obravnavana tema omogoča iskanje odgovorov kdaj in zakaj je upoštevanje meja dopustnega pomemben korak otrokove osebnostne rasti, zadovoljstva in odgovornosti.

Krajši teoretični uvod in delavniški način poteka druženja s starši bo vključeval naslednje okvirne iztočnice:

 • meja – nepogrešljiv pripomoček za vzpostavljanje in ohranjanje spoštljivih družinskih medsebojnih odnosov
 • čas in načini določanja utemeljenih in spodbudnih meja
 • pomen postopnega in doslednega navajanja otroka na spoštovanje dogovorjenih in postavljenih meja dopustnega
 • učinki spoštovanja premišljeno postavljenih meja
 • analiza uspešnih in manj uspešnih primerov postavljanja in upoštevanja meja dopustnega
 • samorefleksija o vzrokih lastne nedoslednosti postavljanja meja dopustnega

14. 11. 2019 - Starši spremljamo otroka v šoli (Dragica Motik)

Opis predavanja: 

Vsak otrok, učenec bi bil rad uspešen in prepoznan v družini, skupini in v razredu. Različni zunanji dražljaji v sodobnem svetu mu odtegujejo pozornost in tako zbranost pri dejavnostih, ki jih mora opraviti. Starši želite pomagati svojemu otroku na njegovi vzgojno-izobraževalni poti. Nekateri ste pri tem bolj, drugi manj uspešni, vsi pa si želite, da bi vaši otroci postali samostojni in uspešni v življenju. Na srečanju se bomo pogovarjali uspešnih formalnih in neformalnih oblikah podpore, o sodelovanju staršev s strokovnimi delavci/učitelji in z ostalimi starši, ki se srečujejo s podobnimi ali enakimi vzgojno-izobraževalnimi izzivi kot vaš otrok.

 

Udeležba je brezplačna. Šolo za starše sofinancira Mestna občina Ljubljana

Prijava na šolo za starše

Šola za starše

Prijavnica šola za starše