Ime nič ne velja; vprašanje je, kakšen je človek, ki ga ima.

Josip Jurčič

Vzgoja za aktivno in odgovorno državljanstvo je večplasten proces. Pomembna razsežnost tega procesa je zavest in odnos posameznika do sebe in drugih, do naroda in države. Zelo pomembna prvina te razsežnosti pa je tudi ljubezen do svojega naroda, države in domovine.

Prepričani smo, da veliko učiteljev, vzgojiteljev in drugih pedagoških delavcev s svojim delom ozaveščajo in vzpodbujajo mlade k aktivnemu državljanstvu, vendar vedno potrebujejo preverjanje lastnih pedagoških postopkov. Prav zato smo se v Društvu katoliških pedagogov Slovenije odločili, da organiziramo mednarodno konferenco

Vzgoja za ljubezen do domovine in države.

Prvo smo pripravili 23. novembra 2019, drugo 21. novembra 2020, letos pa pripravljamo tretjo, ki bo 20. novembra 2021.

Mednarodno konferenco v letu 2021 smo naslovili

Odgovorno ohranjajmo slovensko identiteto.

Vabimo vas tako k udeležbi kot k sodelovanju s pisnim strokovnim prispevkom, v katerem lahko predstavite primer iz svoje prakse. Predstavite lahko primer dobre prakse iz pouka pri svojem učnem predmetu in drugih dejavnostih v šoli ali v drugi ustanovi, v kateri delujete. Svoj prispevek boste predstavili v enem od tematskimi področij navedenih v razpisu.

Udeleženci s pisnim prispevkom in predstavitvijo prejmejo potrdilo v skladu s pravilnikom o napredovanju.

Za pridobitev potrdila, ki ga lahko uveljavljate kot strokovni pedagoški delavci, svetujemo, da se na seminar prijavite preko sistema Katis, ki omogoča najenostavnejšo pot do pridobitve potrdila.

Strokovni članki bodo objavljeni v e-zborniku.

Vabilo na mednarodno konferenco 2021.

Prijava za avtorje prispevkov do 5. 7. 2021.

Prijava za ostale udeležence do 8. 11. 2021.

Več informacij.