Če ukaz vaše vesti pride v spor z ukazom predstojnika, morate ubogati svojo vest.

Tomaž Akvinski

Prijava: Imamo svojo državo Slovenijo

Prijava na mednarodno konferenco