Če si ljubezen, si eno veliko srce, si nekdo, ki prinaša iskrenost, toplino, smeh, mir, spoštovanje, pozornost, svobodo, življenje …

Erika Ašič

SIESC 2019

Prispevek šol k integraciji z razumnim vključevanjem

64. srečanje SIESC (European Federation of Christian Teachers) – zveze krščanskih učiteljev Evrope, je letos potekalo v Tinjah na Avstrijskem Koroškem.

Naslov letošnjega kongresa je je bil Contribution of Schools to Integration by Reasonable Inclusion (Prispevek šol k integraciji z razumnim vključevanjem). Predavanja in razprave v skupinah so udeležencem osvetlile situacijo različnosti šolajočih se otrok v državah udeleženkah, pristope in načine vključevanja teh otrok v šolanje in v družbo ter načine in ravnanja, ki ji uporabljajo šole in učitelji pri tem zahtevnem delu.

Iz Slovenije se nas je SIESCa udeležilo več predstavnic iz DKPS: Magda Jarc, ki je delegatka društva v SIESCu, Karmen Koprivec, Barbara Kavčnik, Mateja Ipavec in Darja Mazi Leskovar. Njihove vtise lahko preberete v spodnjih povezavah.