Družina je toliko bolj trdna in zdrava, kolikor so družinski člani sposobni uskladiti svoje družinske funkcije z danostmi drugih članov družine.

Elisabeth Lukas

Kongres SIESC 2014 - Kranj, Slovenija

Umetnost, duhovnost in vzgoja

Mednarodni kongres učiteljev
SIESC 2014

V Kranju, mestu Franceta Prešerna, največjega slovenskega pesnika, je bilo od 23. do 27. oz. 28. julija 2014, 59. mednarodno srečanje SIESC-a z naslovom Umetnost, duhovnost in vzgoja.

V času, ko je prihodnost negotova, ko lepota ni več lepa, ampak se pogovarjamo o estetiki grdega, ko razglašamo samouresničitev kot višek smisla življenja, ko se krčijo ure likovnega in glasbenega pouka, se mnogi vedno bolj zavedamo odgovornosti za celostno oblikovanje mladega človeka.

Že Platon je trdil, da so tri temeljne vrednote: resnica, dobrota in lepota. Mi k temu dodajamo tudi svetost. Izobraževalni sistem naj bi zato gradil na iskanju resnice (izobraževanje), razvijanju čuta za dobro (etična vzgoja), razvijanju občutka za lepo (estetska vzgoja). Tako bi mlademu človeku pomagali, da bi lažje prišel v stik s tudi s svetim, s presežnim (religiozna vzgoja). Na našem posvetu se bomo osredotočili predvsem na teme estetske vzgoje, ki preko odkrivanja lepote, človeka odpirajo k presežnemu. Obljubljamo vam obilo umetniških užitkov ob poslušanju koralnega petja, ogledu mozaikov in obisku arhitekturnih znamenitosti v Kranju in v Ljubljani.

  • Prvi delovni dan, 24. julij: Glasba
  • Drugi dan, 25. julij: Likovna umetnost
  • Tretji dan, 26. julij: Literatura
  • Četrti dan, 27. julij: Poročanje vodij skupin in pogovor iz življenja SIESC
  • Peti dan, 28. julij: strokovna ekskurzija na Notranjski Kras

Kot predavatelje smo povabili pomembne goste: za področje glasbe ga. Heleno Fojkar Zupančič, za področje likovne umetnosti p. dr. Ivana M. Rupnika, za področje literature dr. Andreja Capudra.

Še vedno lahko naročite zbornik predavanj; pišite na: dkps.pisarna@gmail.com.